Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed podaniem swoich danych prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych:
Informujemy, że administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych będzie firma Moc Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzego Bajana 13/12 54-129 Wrocław o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, KRS: 0000558421 NIP: 8943062467 REGON: 361557728, e-mail: monika@mocnieruchomosci.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i / lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Moc Nieruchomości Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do procesów ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i współpracowników.

Moc Nieruchomości Sp. z o.o jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, dane są również przekazywane do podmiotów współpracujących, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. agenci nieruchomości).

Moc Nieruchomości Sp. z o.o zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. Dbamy także o regularne aktualizacje polityki prywatności, procedur przetwarzania danych oraz o szkolenie osób pracujących z danymi.
Dane zbierane są w jednym lub kilku celach wymienionych poniżej:

• umożliwienia przedstawienia Państwu ofert nieruchomości, którymi mogą być Państwo zainteresowani (w tym w formie marketingu bezpośredniego)
• wykonania umowy pośrednictwa zawartej z innym kontrahentem dotyczącej transakcji będącej w Pana / Pani potencjalnym obszarze zainteresowań
• umożliwienia wypełnienia procedury zgłoszenia klienta u deweloperów, których ofertami jesteście Państwo zainteresowani 
• umożliwienia wywiązania się przez nas, deweloperów, których oferty Państwu przedstawimy lub współpracujących z nami pośredników, z wzajemnych zobowiązań
• kontaktu z Państwem i odpowiedzi na pytania (wyjaśnienie sprawy)
• kontaktu z Państwem oraz przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych i nawiązania współpracy, jeśli Państwa kontakt dotyczył rekrutacji lub kariery
• czynności przygotowawczych do nawiązania współpracy z Państwem, jeśli będziecie Państwo zainteresowani taką współpracą
• wykonania umowy pośrednictwa, jeśli jesteście Państwo naszym klientem

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Dane przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu, który wymaga przetwarzania danych.

Przekazywanie danych:

• Jeśli będzie Pani/Pana zainteresowana/y nabyciem nieruchomości na rynku pierwotnym, to Pani/Pana dane możemy przekazać deweloperowi (deweloperom) , oferującym nieruchomości, którymi – stosownie do Pani/Pana preferencji nam przedstawionych – może być Pani/Pana zainteresowana/y oraz pośrednikom reprezentującym dewelopera (deweloperów) jeśli tacy występują
• Jeśli będzie Pani/Pana zainteresowana/y nabyciem nieruchomości na rynku wtórnym, to Pani/Pana dane możemy też przekazać właścicielom takich nieruchomości lub innym osobom, które w imieniu właścicieli będą zajmować się czynnościami związanymi z ich sprzedażą (np. pełnomocnikom lub pośrednikom reprezentującym sprzedawcę).
• Zebrane dane przekazane mogą zostać do podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu administratora. Podmioty te współpracują z administratorem w procesie obsługi klientów.
• Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
• Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Kontakt z administratorem możliwy jest:
1. w formie pisemnej pod podanym powyżej adresem firmy
2. w formie elektronicznej pod podanym powyżej adresem poczty elektronicznej

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.